tornar a antes de Babel, a la lhéngua única, ye abri-le la puorta al anfado dun paraíso de fame, tan de fame que nien le rejiste a ua maçana.