solo, scribo a cada die cumo chuobe to la nuite: laba-me ua auga de mundiada, sien arca de noé, que nun tengo quarenta die para nabegar nien pareilhas de animales de l feturo: ye agora que se çpéijan las nubres, scachónan ls rius i abre sue boca l mar: sien tiempo para chober, sien tiempo para correr, sien arena para oundear: ancaixo letras ne l anchafre de las palabras cumo mortalha que se técen, çcoladas de la mimória, apuntadas a suonhos sien feturo, que solo agora las puodo porbar, maduras: manhana han de ser outras, hei de ser outro i siempre quedaran cumo teçtemunho dun sfergante fócil a que s’agarrórun.

Fracisco Niebro

abiso: este testo stá screbido an sendinés, bariadade de la léngua mirandesa i, por esso, nun ten lh- an ampeço de palabra, antre parénteses aparece (g) que nun se lei, i l -on dá un sonido aparecido a -ão.

Advertisement