se cais i t’albantas porquei
has de dezir, caí
an beç de albantei-me?

na mudeç de ls géstios
porquei nun dás nome
al que mais de ti depende?