staba sentado an puntos d’anterrogaçon quando chegueste: que si me custou a cumbencir-te que nun éran repuostas l que buscaba!