nunca antendi l mistério que mos ata als sítios de adonde un die tubimos que salir: cumo ye que nunca dalhá cheguemos a salir? agora, queremos tornar, mas esse sítio nun eisiste para alhá de nós: eiqui fizo sue casa, mas nun hai meia de le darmos cula puorta.