anque deias todo quanto puodes, nien siempre dás quanto de ti spéran, muito menos quanto ye perciso: quieres mais proba de que l cielo nun eisiste? que speras para cuntinar a bibir de spina dreita?