por adonde andaran las palabras que deixemos perder, que nubrina las sconde? ne l ouniberso adonde las palabras relhúzen cumo streilhas, hai muita que arrebéntan para siempre i outras se bolbírun buracos negros: nun hai cumo las prender a ua argolha de lhetras i siempre quedaran cun nós, nien que seia an semitério.