nin tu sabes splicar las rábias que a las bezes te chúben benas arriba; apuis, dás cuntigo a pensar que talbeç seia l cuorpo a ampurrar l sangre mais debrebe, pa que nun tropece ne l camino: porquei habie de nacer fuora l que solo an nós puode tener sue fuonte?; assomas-te para ti i fazes-te bistas sin fin, grima a que nunca le chegas a ampalpar l oulor: sigue palantre i nun te amportes se te amportas.

Advertisement