passas to l die a dezir que nada sabes, cumo un sócrates que nun pára de bater ne l peito por sous pecados: mas ne l fondo cuidas que sabes todo i solo andrento de ti buscas la sabedorie; son fondas tues pisagadas na lama de ls tolheiros: mas als quatro aires bózias que todo an ti ye un bolo sereno i lebe; perdes-te quando te metes antre ti i ti.

Advertisement