quien passa l tiempo a falar de ls outros, subretodo a manginar l que pénsan ou a craticar l que fázen ou nun fázen, a el mesmo se fazendo an juiç supremo de l mundo, de la moral i de la bida, solo puode tener un grande baziu andrento del mesmo, ua grande probeza anterior, pus doutro modo faltarie-le tiempo para dezir l que le bai na alma i ne l mundo, a quantas mais acupar-se culs outros, ousando-los cumo scaleira para se oupir a el mesmo, nien que seia solo an palabras: l modo cumo falamos de ls outros diç mais de nós mesmos do que parece al mirar solo pa las palabras; si houbo un filósofo que dixo, l einfierno son ls outros, mas quei serie cada un de nós sien ls outros? Ls outros, puoden ser ls amigos i nesse caso seran tamien l cielo: hai outros de muita maneira, mas siempre son ua refréncia para mos defenhirmos a nós mesmos; ls outros, ende stá l que tamien mos ajuda a ser l que somos.

Advertisement