ye possible andar mais de quenhientos quilómetros, acender un rachon i quedar a bé-lo arder an claro, cumo quien mira l correr dua ribeira: hai frius que nanhun fuogo calece, sedes que nanhue auga apaga; mas ye antre fuogo i auga, nun mobimiento sien fin, que nácen todos ls ancantamientos, que mora l’eiternidade.

Advertisement