nunca soube cumo árden debagar las belas, nien cumo, ardendo, puoden nun se derretir: chama, a las bezes pouca, fumo, siempre muito, i la cera que zaparece an oupor; na fin naide sabe para adonde fui i até l sfergante d’eiternidade an que se bolbiu chama zapareciu: se tubira que durar siempre, nunca l’eiternidade serie luç, calor, ou algo assi que solo puode eisistir ne l çfazer de alguien, nua antensidade que nun ye capaç de s’aguantar: çcubri l segredo d’arder debrebe i yá nun sou capaç de me parar, i ende la bida se me bibe anquanto por ende se me bai: porque tenerá la chama dua bela l feitiu dua lágrima?

fracisco niebro

abiso: este testo stá screbido an sendinés, bariadade de la léngua mirandesa i, por esso, nun ten lh- an ampeço de palabra.

Advertisement